Blog Details: Left

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie z tytułem magister fizjoterapii.

Jeszcze podczas nauki na studiach magisterskich zdobywał doświadczenie w Centrum Medycznym Damiana. Tam zajmował się min. diagnostyką, fizykoterapią, indywidualnymi ćwiczeniami z pacjentami oraz terapią manualną. Obecnie pracuje głównie z z pacjentami ortopedycznymi dobierając dla nich odpowiednie techniki rehabilitacji. Na co dzień wykorzystuje wiedzę i metody poznane na szkoleniach takich jak: Terapia Narzędziowa Tkanek Miękkich, Pinopresura, Terapia Manualna i Igłoterapia w ujęciu klinicznym.

W pracy z pacjentem Oskar stara się wyregulować zaburzenia i przywrócić równowagę organizmu. Dużą uwagę kładzie na współpracę z pacjentem, gdyż wierzy, że jego samodzielna aktywność przekłada się na efekty terapii. Do procesu leczenia włącza elementy treningu funkcjonalnego oraz edukacji w temacie autoterapii i świadomości ciała.